اسکیس بر اساس اقلیم -خانه معماری زنجان

اقلیم گرم وخشک 

معرفی کتاب ابنیه سنتی نوشته وحید قبادیان -کتاب مطالعات اقلیمی وحید قبادیان-کتاب اقلیم کسمایی  

 

درنواحی مرکزی ایران تجربه می کنیم 

حجم معکبی گسترده روی زمین 

خالی کردن بخشی از جداره خارجی بنا 

باز شوهای بزرگ در جداره جنوبی 

جداره غربی بدون باز شو  یا با دیوار مشبک 

جداره شرقی بدون بازشو یا روزنه های کوچک 

پنجره های بسیار بزرگ در جبهه شمالی رو به حیاط 

تراس در جبهه شمالی و جنوبی و کاشت درختچه 

اتصال به زمین با نورگیرهای زیر زمین 

صفحه افقی در ارتفاع کف طبقه اول 

 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  

اخبار

تقویم و تاریخ

دوشنبه ، ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
مرداد 1401
جپچسدیش
7654321
141312111098
21201918171615
28272625242322
313029

آمار بازدیدها

بازدید امروز83
بازدید دیروز496
بازدید هفته731
بازدید ماه5,093
بازدید کل326,436
افراد آنلاین1