منزل

عرصه های خانه

در هر بنای مسکونی با توجه به نیازهای افراد خانواده و تنوع فعالیتهای آنان، فضاهای مختلفی مورد نیاز

است. برای طراحی داخلی لازم  است که تمامی فضاها شناسایی و دسته بندی شوند و سپس با پیشبینی

ارتباط مناسب بین آنها، یک مجموعة واحد برای خانه طراحی شود.

به فضاهایی که عملکردهای سازگار و به هم وابسته ای دارند و در بخش مشخصی از نقشه، طراحی و مکانی یابی 

میشوند، »عرصه« میگویند. فضاهای یک خانه را میتوان در قالب پنج عرصه تقسیم نمود. این عرصه ها

عبارتند  از:

1 عرصة زندگی خانوادگی؛ )رنگ نارنجی(

2 عرصة زندگی خصوصی؛ )رنگ زرد(

3 عرصة پذیرایی و مراسم؛ )رنگ صورتی(

4 عرصة خدمات و پشتیبانی؛ )رنگ آبی(

5 عرصة فضاهای باز و نیمه باز. )رنگ سبز(

تقویم و تاریخ

شنبه ، ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
اسفند 1399
جپچسدیش
1
8765432
1514131211109
22212019181716
29282726252423

آمار بازدیدها

بازدید امروز73
بازدید دیروز631
بازدید هفته73
بازدید ماه5,828
بازدید کل164,012
افراد آنلاین1