منزل

عرصه های خانه

در هر بنای مسکونی با توجه به نیازهای افراد خانواده و تنوع فعالیتهای آنان، فضاهای مختلفی مورد نیاز

است. برای طراحی داخلی لازم  است که تمامی فضاها شناسایی و دسته بندی شوند و سپس با پیشبینی

ارتباط مناسب بین آنها، یک مجموعة واحد برای خانه طراحی شود.

به فضاهایی که عملکردهای سازگار و به هم وابسته ای دارند و در بخش مشخصی از نقشه، طراحی و مکانی یابی 

میشوند، »عرصه« میگویند. فضاهای یک خانه را میتوان در قالب پنج عرصه تقسیم نمود. این عرصه ها

عبارتند  از:

1 عرصة زندگی خانوادگی؛ )رنگ نارنجی(

2 عرصة زندگی خصوصی؛ )رنگ زرد(

3 عرصة پذیرایی و مراسم؛ )رنگ صورتی(

4 عرصة خدمات و پشتیبانی؛ )رنگ آبی(

5 عرصة فضاهای باز و نیمه باز. )رنگ سبز(

اخبار

تقویم و تاریخ

دوشنبه ، ۰۸ خرداد ۱۴۰۲
خرداد 1402
جپچسدیش
54321
1211109876
19181716151413
26252423222120
3130292827

آمار بازدیدها

بازدید امروز139
بازدید دیروز217
بازدید هفته608
بازدید ماه1,924
بازدید کل442,544
افراد آنلاین2