ورودی

ورودی »ورودی« اولین فضایی است که بعد از گشودن در خانه وارد آن میشویم. بنابراین خوب است به گونهای جذاب، دعوت کننده، و زیبا طراحی شود، و شرایط مناسبی را برای فرد وارد شونده ایجاد کند. در بدو ورود به خانه لازم  است که کفش و چتر خیس را در جایی قرار داده و بعد از شستن دستها و صورت خود، عاری از آلودگیهای خارج از خانه، تمیز و پاکیزه وارد فضاهای دیگر شود. در نتیجه شایسته است که در ورودی خانه، فضایی برای یک سرویس بهداشتی، رخت َکن ، کمدی برای کفش و لباس و جایی برای گذاشتن چتر و کیف و عصا در نظر گرفته شود. بودن سکویی برای نشستن و بستن بند کفش، و آینهای جهت دیدن سر و وضع خود در هنگام ورود و یا قبل از خروج خانه نیز به کارایی بیشتر این فضا کمک میکند. ورودی، اولین محلی است که میزبان به استقبال مهمان خود آمده و آخرین جایی است که با او خداحافظی میکند؛ بنابراین خوب است که ابعاد و اندازه و وسایل بهگونهای پیشبینی شوند که ورودی خانه فضای کافی را برای استقبال و روبرو شدن با مهمان تازه وارد و نیز بدرقة ایشان داشته باشد.

تقویم و تاریخ

جمعه ، ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
مرداد 1400
جپچسدیش
1
8765432
1514131211109
22212019181716
29282726252423
3130

آمار بازدیدها

بازدید امروز106
بازدید دیروز183
بازدید هفته1,085
بازدید ماه3,105
بازدید کل207,576
افراد آنلاین1