پرسپکتیو -خانه معماری زنجان

پرسپکتیو از لغت لاتین perspectiva  برگرفته شده که به معنای ژزف نمایی است .

پرسپکتیو در دوره رنسانس کشف شد .پرسپکتیو در  دوره رنسانس به معنای طراحی و ترسیم آنچه که چشم می بیند بروی یک صفحه تخت 

نقاشان آن زمان کاغذ شفافی رو روی شیشه که روی یک چهارچوب نصب می شد می چسبانند و مدلی رو پشت شیشه  با فاصله می گذاشتند و بوسیله نقطه چین موضوع طرح رو به یک صفحه دو بعدی انتقال می دادند .درنتیجه می توانستند عمق وبعد رو در طرح ها نشان بدهند .

کاربرد پرسپکیتو در معماری 

برای گویا شدن نقشه و درک راحت از نقشه ها که شامل پلان ،مقاطع و نماها می شود از پرسپکتیو  برای نشان دادن حالت سه یعدی طرح روی کاغد دوبعدی استفاده می کنیم .

در حالت کلی دو نوع پرسپکتیو داریم .

الف )پرسپکتیو موازی  که تصاویر مجسم چون ایزومتریک ،دیمتریک ،و کاوالیر و... دارای اضلاع موازی هستند .

ب) پرسپکتیو با نقطه گریز :این پرسپکتیو ها به دلیل خطای چشم ، امتداد اضلاع موازی یک جسم سه بعدی یه یک نقظه گریز می رسند (vanishing point) 

عناصر پرسپکتیو 

نقطه دید :مکانی است که ناظر در آنجا مستقر شده است و به جسم نگاه می کند که با کلمه مخفف sp  نمایش داده می شود .

صفحه زمین : مکانی که ناظر در روی آن واقع شده است که به صورت صفحه افقی فرض کرده و ناظر از همان منظر رویت می کند . درترسیمات با GP نمایش می دهند .

خط افق :هنگامی که درکنار بیابان بدون تپه نظارگر افق باشیم انتهای بیابان رو به صورت خطی می بینیم یا اینکه در کناردریا باشیم و انتهای دریارو هم به حالت خطی خواهیم دید که به این خط ،خط افق می گویند .به طور کلی افق دید با قد انسان و چشم ناظر متناسب است .صفحه که از نقطه دید و راستای چشم موازی صفحه زمین ترسیم گردد .صفحه دید و فصل مشترک آن را با صفحه تصویر خط افق می گویند که درترسیم ها در زیرخط صفحه تصویر و به موازات آن رسم می شود

.صفحه تصویر :که به نام های صفحه تصویر ،پرده تصویر ،و صفحه پرسپکتیو و یا خط تصویر نیز گفته می شود و آن عبارت است از صفحه فرضی و شفافی که بین نقطه دید و جسم مورد نظر واقع شده و از نقطه دید ناظر شعاع هایی به نام شعاع دید خارج گشته و به اضلاع جسم اثرمی کند و از پشت صفحه تصویر در مقابل چشم ناظر حجم با کاهش اندازه قابل رویت می باشد .با PP معمولا نمایش می دهند .

انواع پرسپکتیو های یا نقطه گریز 

پرسپکیتو یک نقطه گریز 

پرسپکیتو دو نقطه گریز 

پرسپکیتو سه نقطه گریز 

پرسپکتیو در شیب

پرسپکتیوهای انعکاسی مانند پرسپکتیو در آینه و آب 

پرسپکیتو سایه 

پرسپکتیو دونقطه گریز از سایر پرسپیکتیو ها کاربرد بیشتر برای مهندسین ساختمان دارد .

پرسپکتیو ها با توجه قرارگیری ارتفاع خط افق یه سه دسته ازنظر ارتفاع تقسیم بندی می شوند .

1-دید پرنده 

2-دید ناظر 

3-دید مورچه 

پرسپکتیو یک نقطه ای چه زمانی ایجاد می شود 

نکته :ما می توانیم همه موضوعات که داری سه بعد می باشند رو در وهله اول یک مکعب در نطر بگیریم بعد مانند یک کارمجسمه ساز به کندو کاری آن بپردازیم .

وقتی که یکی از وجه های مکعب عمود برشعاع دید ما باشد یا یکی از وجه های مکعب موازی صفحه صورت ما باشد پرسپکتیو یک نقطه ای ایجاد خواهد شد .

پرسپکتیو دو نقطه ای در چه صورتی خواهد بود 

اگر هیج کدام از وجهای مکعب عمود برشعاع دید ما نباشد یاموازی صورت ما نباشد .

پرسپکیتو سه نقطه ای 

 

 

فیلم آموزشی پرسپکتیو یک نقطه ای 

 

 

 

 

 

 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  

اخبار

تقویم و تاریخ

دوشنبه ، ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
مرداد 1401
جپچسدیش
7654321
141312111098
21201918171615
28272625242322
313029

آمار بازدیدها

بازدید امروز86
بازدید دیروز496
بازدید هفته734
بازدید ماه5,096
بازدید کل326,439
افراد آنلاین2